Handelsbetingelser

Priser
Alle priser er angivet i danske kroner inkl. 25% moms. Dog bemærkes det, at enkelte øvelokaler kan være fritaget for moms. Ordre påføres et booking gebyr på kr. 7,50 inkl. 25% moms.

Betalingsmuligheder
Der kan betales med Dankort Visakort, Mastercard og MobilePay.
Betalingen foregår via en sikker SSL krypteret forbindelse hos Quickpay som er anerkendt af PBS / NETS.

Reservationer / bookinger
Når en reservation er betalt bliver den til en booking og vil figurere under “Mine bookinger”
Der tilsendesautomatisk en kvittering for betalte bookinger pr. email umiddelbart efter at betaling er gennemført.

Senest 12 timer før øvetiden sender vi dig en email med praktisk info om adgang til øvelokalet.

Hvis du har gennemført din booking- og betaling mindre end 12 timer før øvetiden, modtager du info om adgang umiddelbart efter at din betaling er gennemført.

Fortrydelse af reservation
Fortrydes en reservation kan den nemt slettes før der gåes til betaling.

Klik på ikonet med et “X”, ud for den aktuelle reservation.

Fortrydelse- og refusion af booking
Vil du afbestille en booking skal du gå til ‘min konto‘ og logge på din brugerprofil. Klik på ‘Mine bookinger’ og derefter på ‘annuller’ ud for den aktuelle øvetid.

Du skal være opmærksom på at:

• Hvis du afbestiller mere end 14 dage før datoen for den aktuelle booking finder sted refunderes det fulde beløb.
• Hvis du afbestiller mellem 48 timer og 14 dage før den aktuelle booking finder sted refunderes 50% af det betalte beløb. Du kan mod et gebyr på kr. 75,- ombooke din øvetid.
• Hvis du afbestiller mindre end 48 timer før den aktuelle booking finder sted refunderes beløbet ikke og øvetiden kan ikke ombookes.

For at undgå svindel med betalingskort kan vi kun refundere beløbet til det betalingskort der blev brugt ved betalingen. Det sker helt automatisk, så du behøver ikke at foretage dig yderligere.

Forbehold på vegne af de repræsenterede udlejere
Der kan lejlighedsvis forekomme mangler, herunder at enkelte instrumenter eller øvrigt inventar er ude af drift, i.f.b.m. reparation. Nogle faciliteter tilknyttet vort koncept lever givet ikke op til bygningsreglement og andre regler, og der gøres opmærksom på at brug af lokalerne, inventar og faciliteter sker på eget ansvar.

Lokalerne beliggende i Randersgade 19, 2100 København Ø., er udstyret med decibel-målere, som sætter en øvre grænseværdi for, hvor højt der kan spilles i lokalerne på 115dB.

Lejer erklærer ved accept af nærværende handelsbetingelser at være indforstået hermed, og der ydes således ingen garanti, erstatninger eller nedslag i anførte priser.

Henstillede effekter i det lejede
Det er ikke tilladt at henstille private effekter af nogen art i øvelokalerne. Overtrædes dette sker det på eget ansvar, og der ydes ingen garanti eller erstatning for bortkomne effekter som har været efterladt i et øvelokale.

Udleverede nøgler / adgangskoder m.v.
Lejer er ansvarlig for udleverede nøgler, herunder opbevaring i lejeperioden samt efterfølgende returnering. Oplever lejer problemer med at aflevere nøgler på betryggende vis, eksempelvis tekniske problemer med en nøgleboks, er det lejers pligt omgående at kontakte øvelokale.NU support på tlf. 7027 3535 for at finde en løsning på problemet. Lejer er ansvarlig for erstatning af bortkomne nøgler og i samme forbindelse evt. omstilling af låse.

Udleverede adgangskoder er strengt personlige og må ikke videregives til 3. part.

Forsikring
Alle instrumenter tilhørende de repræsenterede udlejere er DNA mærkede og forsikrings sporbare. Øvelokalerne er endvidere forsynet med videoovervågning.

Pådrager lejer skade på instrumenter eller øvrigt inventar, som følge af et hændeligt uheld, vil dækning af skadens omkostninger blive afholdt af udlejers forsikring. Dog vil lejer blive opkrævet en selvrisiko på kr. 1.000,00.

Pådrager lejer skade på instrumenter eller øvrigt inventar, som følge af uansvarlig brug eller uagtsom omgang, skal dækning af skadens omkostninger afholdes af lejer.

Hærværk meldes til politiet.

Denne service leveres af
øvelokale.nu ApS
Cvr. nr.: 38109421
Thorvald Bindesbølls Plads 4, 2.tv.
1799 København V.

Kontakt
Email: support@oevelokale.nu
Tlf.: 70 27 35 35