Handelsbetingelser

Priser
Alle priser er angivet i danske kroner inkl. 25% moms.
Der tages forbehold for fejl.

Betalingsmuligheder
Der kan betales med Dankort og eDankort, Visa, Visa Electron, Mastercard.
Betalingen foregår via en sikker SSL krypteret forbindelse hos Quickpay som er anerkendt af PBS / NETS.
Evt. transaktionsgebyrer betales af kortholder.

Reservationer / bookinger
Reservationer der ikke er betalt inden 15 minutter efter at de er foretaget, slettes automatisk og frigives i kalenderen igen.

Når en reservation er betalt bliver den til en booking og vil figurere under “Mine bookinger”

Der tilsendesautomatisk en kvittering for betalte bookinger pr. email umiddelbart efter at betaling er gennemført.

Fortrydelse af reservation
Fortrydes en reservation kan den nemt slettes før der gåes til betaling.

Klik på ikonet med et “X”, ud for den aktuelle reservation.

Fortrydelse- og refusion af booking
Afbestilling af en booking efter at betaling har fundet sted kan ske på følgende vilkår:

    • Ved afbestilling mere end 14 dage før datoen for den aktuelle booking finder sted refunderes det fulde beløb.

 

    • Ved afbestilling mellem 48 timer og 14 dage før den aktuelle booking finder sted refunderes 50% af det betalte beløb

 

    • Ved afbestilling mindre end 48 timer før den aktuelle booking finder sted refunderes beløbet ikke.

 

For at undgå svindel med betalingskort kan vi kun refundere beløbet til det betalingskort der blev brugt ved betaling. Eventuelle betalingskort-gebyrer kan desværre ikke refunderes.

Forbehold på vegne af de repræsenterede udlejere
Der kan lejlighedsvis forekomme mangler, herunder at enkelte instrumenter eller øvrigt inventar er ude af drift, i.f.b.m. reparation. Nogle faciliteter tilknyttet vort koncept lever givet ikke op til bygningsreglement og andre regler, og der gøres opmærksom på at brug af lokalerne, inventar og faciliteter sker på eget ansvar.

Lokalerne beliggende i Randersgade 19, 2100 København Ø., er udstyret med decibel-målere, som sætter en øvre grænseværdi for, hvor højt der kan spilles i lokalerne på 115dB.

Lejer erklærer ved accept af nærværende handelsbetingelser at være indforstået hermed, og der ydes således ingen garanti, erstatninger eller nedslag i anførte priser.

Alle instrumenter tilhørende de repræsenterede udlejere er DNA mærkede og forsikrings sporbare.

Henstillede effekter i det lejede
Det er ikke tilladt at henstille private effekter af nogen art i øvelokalerne. Overtrædes dette sker det på eget ansvar, og der ydes ingen garanti eller erstatning for bortkomne effekter som har været efterladt i et øvelokale.

Denne service leveres af
øvelokale.NU
Cvr. nr.: 33017049
Esbern Snares Gade 4, 4. th.
1725 København V.

Kontakt
Email: support@oevelokale.nu
Tlf.: 70 27 35 35